ඌව පළාත් ක්‍රීඩා, යෞවන කටයුතු, සංචාරක, ප්‍රවාහන, සංස්කෘතික සහ පේෂ කර්මාන්ත හා කුඩා කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ නිල අන්තර්ජාල බිහිදොර වෙත

සාදරයෙන් පිළිගනිමු ..!

දැක්ම

ඌව පළාතේ ජීවත්වන ජනතාවගේ තිරසර සංවර්ධනයට දායකවන ආයතන අතරින් විශිෂ්ටතම ආයතනය බවට පත් වීම.

මෙහෙවර

සාමාජික, ආර්ථික, දේශපාලන, සංස්කෘතික පුනර්ජීවයකින් යුතු අභිමානවත් යෞවනත්ව සංවර්ධන ක්‍රමවේදයක්, කායික හා මානසික සුවතාවයෙන් යුත් මනා පෞරුෂයකින් හෙබි ක්‍රීඩකයින් බිහිකිරීමේ ක්‍රියාවලියක්, අපේ කමට මුල්තැන දෙන ගමේ කමේ සිරි නංවන ග්‍රාමීය ජන ජීවිතයේ හැඩ සලසන පේෂ කර්මාන්ත හා කුඩා කර්මාන්ත වැඩ පිළිවෙළක්, පරිසර හිතකාමී සහ ඌවේ අභිමානය ඔප්නංවන සංචාරක සංවර්ධන ක්‍රියාවලියක්, සියලුම ජන කොටස්හි කලා හා සංස්කෘතික උරුමයන් ආරක්ෂා කරමින් ඔවුන්ගේ සංස්කෘතික පුනර්ජීවයක් ඇති කිරීමේ ප්‍රශස්ත වැඩ පිළිවෙළක්, ජනතා හිතවාදී සංවිධානාත්මක ප්‍රවාහන ජාලයක් තුළින් ඌව පළාත අභිමානවත් කරවීම.

පී.බී.විජයරත්න මහතා
ඌව පළාතේ ප්‍රධාන ලේකම්
නිහාල් ගුණරත්න
ලේකම්

පුවත් හා විශේෂ සිදුවීම්

සාහිත්‍යකරණයේ නියැලෙන නිර්මාණකරුවන් දිරිගැන්වීම

මෙම වැඩසටහන යටතේ ඌව පළාතේ වෙසෙන සාහිත්‍යකරණයේ නියැලෙන නිර්මාණකරුවන් දිරිගැන්වීම සඳහා ඔවුන් විසින් රචිත ගද්‍ය, පද්‍ය, නව කතා, කෙටි කතා සහ ළමා කතා වැනි නිර්මාණ රුපියල් 50,000/- ක උපරිමයකට යටත්ව, සංස්කෘතික අමාත්‍යාංශය මගින් මිලදී ගනු ලැබේ.  එහිදි අමාත්‍යාංශය විසින් පත්කළ...

සංචාරක මාර්ගෝපදේශක පුහුණු පාඨමාලාව

ඌව පළාත් සංචාරක ප්‍රවර්ධන ඒකකය විසින් සංචාරක කර්මාන්තය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා පළාතේ තරුණ තරුණියන් සඳහා සංචාරක මාර්ගෝපදේශක  පුහුණු පාඨමාලාව සංවිධානය කර පවත්වාගෙන යාම සිදුකරණු ලැබේ. සංචාරක මාර්ගෝපදේශක  පුහුණු පාඨමාලාව සඳහා අයදුම්  කිරීම  සඳහා උපදෙස් මාලාව මේ සඳහා අයදුම් කළ...

මගී ආවරණ ඉදිකිරීම සහ අලුත්වැඩියා කිරීම.

ක්ෂේත්‍රය තනි පුද්ගල හා සංවිධානයක් ලෙස ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කළ විට ස්ථානීය පරීක්ෂාවක් සිදුකොට මඟි ආවරණ ඉදිකර දෙනු ලැබේ. අලුත්වැඩියා කිරීමේදීද ඒ සඳහා ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කළ...

ස්වයංරැකියා උපකරණ ලබා දීම.

ක්ෂේත්‍රය අඩුආදායම්ලාභීන් සඳහා මැහුම් යන්ත්‍ර ලබා දීම. ජූකී මැෂින්/ අධිවේගී මැෂින් සිග්සැග් මැෂින් සාමාන්‍ය මහන මැෂින් ඕවලොක් මැෂින් අඩුආදායම්ලාභීන් සඳහා කාර්මික උපකරණ ලබා දීම. බහුකාර්ය ලීවැඩ යන්ත්‍ර විදුලිබ ඩ්‍රිල්/ ග්‍රයින්ඩර් ධාන්‍ය ඇඹරුම් යන්ත්‍ර හයිපෙෂර් කම්පෙෂර්...

විවිධ ව්‍යාපාරික ක්ෂේත්‍රයන්හි පුහුණු කිරීම.

පුහුණු ක්ෂේත්‍රයව්‍යාපාරික මාර්ගෝපදේශකත්වය ලබා දීම. පහත සඳහන් ක්ෂේත්‍රයන් ඉලක්කගත වේ. හෝටල් පාඨමාලා බරවාහන යන්ත්‍ර පුහුණුව සඳහා මාර්ගෝපදේශනය. රූපලාවන්‍ය පුහුණු පාඨමාලා පැවැත්වීම. ගෙවතු වගාව සම්බන්ධ දැනුවත් කිරීම. අවශ්‍යතාකණ්ඩායම් වශයෙන් හෝ තනි පුද්ගල අයදුම් කරුවන්...